Logo
STATUT i inne dokumenty

– Statut Przedszkola nr 24 „Bajkonutkli”  –  STATUT

–   Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  obowiązujące w  Przedszkolu nr  24 „Bajkonutki” w ZSP nr 11 w Poznaniu –  aktualizacja w dn. 16.02.2021 PROCEDURA

– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych : klauzula

 

Mapa