Logo

informacja*************************************************************************************************************************

WITAMY NA NASZEJ STRONIE 🙂  

„My jesteśmy Bajkonutki u nas nie mieszkają smutki, duży,  średni i malutki tu przyjaciół ma!…”

BIEDRONKI         MISIE       WRÓBELKI                                                                                                   KRASNALE                  SOWY

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

 Informacje dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny 2022/2023  znajdują się w zakładce REKRUTACJI

Informacja dla  Rodziców dzieci zapisanych
na dyżur wakacyjny!!

  W naszym przedszkolu dyżur wakacyjny jest od dnia   1.08.2022  do 31.08.2022  ( w związku z planowanym remontem)  ale Państwu „przysługuje” dyżur od dnia 27 lipca do 31 sierpnia 2022.   Kto z Państwa chce zapisać dziecko od 27.07 do 29.07.2022 ( na 3 dni robocze) prosimy o wypełnienie wniosku dostępnego w sekretariacie lub na stronie przedszkola w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 5.04.2022r . Dziecko będzie w tym czasie uczęszczało do grupy „międzyoddziałowej” w  Szkole Podstawowej Nr 34 (ZSP-8) Os. Bolesława Śmiałego 107.  Dokumenty: informacja, wniosek o przyjęcie na dyżur p24 (sp34),  oddziały międzyprzedszkolne-pismo dla rodziców

*******************************************************************************************************************************

POMOC UKRAINIE   

Szanowni Rodzice!
Temat, który wszystkich nas dogłębnie porusza a jednocześnie sprawia, że nie sposób obok niego przejść bez odzewu to WOJNA, która toczy się tuż za naszą granicą , na Ukrainie.
Wiemy, że dzieci słuchają rodziców, dorosłych, telewizji. Jesteśmy przekonani, że należy to z dziećmi uporządkować.  Jeśli zapytają, lub zaczną rozmowę nie możemy tego zostawić bez komentarza. Dlatego polecamy Państwu  link  „Jak rozmawiać z dziećmi  o wojnie”https://fb.watch/bqemXybrp3/       W przedszkolu  będziemy   starać  się  mówić  o  tym w kontekście pokoju i jego przeogromnej wadze dla ludzi na całym świecie. W  naszej placówce trwa zbiórka, Rada Pedagogiczna wybrała Fundację „Bilingwo”. Fundacja ta zajmuje się już od jakiegoś czasu dziećmi z Ukrainy. Teraz w tym ekstremalnym czasie wspiera całe rodziny uciekające przed wojną. Szczegółowa lista artykułów, które można przynosić do przedszkola:    

-koce, poduszki, pościele, śpiwory
śpiworki dziecięce                                                                                                                                                                                                                                                               
-zabawki, książki
-kolorowanki, puzzle                                                                                                                                                                                                                                                         
-artykuły papiernicze
-suchą żywność, soki, przekąski dziecięce,
-środki higieny
-pampersy dla dzieci
-zbiór pieniędzy na paliwo do samochodów wywożących uchodźców z granicy – 
na konto fundacji :73 1140 2004 0000 3002 8196 8640 w tytule „darowizna”
Biuro Fundacji:  Poznań ul. Wrocławska 25/3  od.9.00-18.00  , telefon:    694 659 554  –  Maria Kotok – Prezes Fundacji „Bilingwo

**************************************************************************************************************

 W dalszym ciągu obowiązują procedury związane z pandemią dlatego prosimy aby podczas przyprowadzania i odbioru dzieci w przedsionku przebywał jeden rodzic ( w maseczce). Po zgłoszeniu dziecka prosimy czekać przed przedszkolem. Przypominamy, że przyprowadzamy dziecko do 8.15 odbieramy od 14.30. Dziękujemy za zrozumienie.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  obowiązujące w  Przedszkolu nr  24 „Bajkonutki” w ZSP nr 11 w Poznaniu –  ( dokument w zakładce „Rodo i inne dokumenty

*****************************************************************************************************        Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

*************************************************************************************************************                               Cele priorytetowe PLANU ROCZNEGO na r/szk.2021-2022 w Przedszkolu nr 24 „Bajkonutki”

 1. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – podniesienie świadomości edukacyjnej i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców
 1. Wykorzystanie literatury dziecięcej w celu  wzmacniania więzi rodzinnych, budowania prawidłowych relacji dom-przedszkole, rozwijania edukacji patriotycznej i wychowania do wartości
 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci:

 – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

 – zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat w przedszkolu oraz poczucie bezpieczeństwa

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE:

-8.00-13.00 – godziny bezpłatne, powyżej tych godzin-1 zł/godz
-stawka żywieniowa 8 zł/dziennie , za trzy posiłki : I  i II śniadanie , obiad

Wpłat na przedszkole należy dokonywać na dwa różne konta dokładnie w kwocie podanej w systemie iPrzedszkole, podając imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy. Login i hasło do systemu otrzymają państwo w przedszkolu przy pierwszej opłacie za przedszkole. Opłatę dokonujemy za miniony okres czyli opłata za wrzesień będzie  w październiku ( dni w których dziecko było nieobecne będą odliczane)

   mgr  Maria Pędzińska – Wicedyrektor Przedszkola nr 24 „Bajkonutki

Dane kontaktowe:
Przedszkole Nr 24 „Bajkonutki”
os. Bolesława Chrobrego 104    60-681 Poznań     tel.618251506

e-mail: p24@poznan.interklasa.pl

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””


Od 1 września 2019 razem ze Szkołą Podstawową Nr 17 tworzymy ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11 w Poznaniu

 • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

 • Dyrektor  Zespołu  – mgr Sławomir Stancelewski,  wicedyrektor – mgr Maria Pędzińska

 • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola


 

 

 

 

Cel priorytetowy:

Cele główne: