Logo

WITAMY NA NASZEJ STRONIE  🙂  

„My jesteśmy Bajkonutki u nas nie mieszkają smutki, duży,  średni i malutki tu przyjaciół ma!..    

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

DRZWI OTWARTE     

 2 marca  2023 (czwartek) od 17.00 do 18.00  odbyły się w naszym przedszkolu Drzwi Otwarte.                      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Uwaga!                                                                                        Wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola można składać w terminie 14-27.III.2023

Szczegóły rekrutacji na nowy rok szkolny w zakładce REKRUTACJA 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Uwaga Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola!

7-13 marca br. – jest terminem złożenia deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej              w r. szk. 2023/2024 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE:

-8.00-13.00 – godziny bezpłatne, powyżej tych godzin-1,14 zł/godz
-stawka żywieniowa 10 zł/dziennie , za trzy posiłki : I  i II śniadanie , obiad ( od 1 maja 2022) –  załącznik- STAWKA Żyw

Wpłat na przedszkole należy dokonywać na dwa różne konta dokładnie w kwocie podanej w systemie iPrzedszkole, podając imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy. Login i hasło do systemu otrzymają państwo w przedszkolu przy pierwszej opłacie za przedszkole. Opłatę dokonujemy za miniony okres czyli opłata za wrzesień będzie  w październiku ( dni w których dziecko było nieobecne będą odliczane)

   mgr  Maria Pędzińska – Wicedyrektor Przedszkola nr 24 „Bajkonutki

Dane kontaktowe:
Przedszkole Nr 24 „Bajkonutki”
os. Bolesława Chrobrego 104    60-681 Poznań     tel.618251506

e-mail: p24@poznan.interklasa.pl

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””


Od 1 września 2019 razem ze Szkołą Podstawową Nr 17 tworzymy ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11 w Poznaniu

 • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

 • Dyrektor  Zespołu  – mgr Sławomir Stancelewski,  wicedyrektor – mgr Maria Pędzińska

 • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola


 

 

Cel priorytetowy:

Cele główne: