Logo

                                                                                                                                                                      Witamy  w nowym roku szkolnym 2021-2022. Cieszymy się , że wróciliście  zdrowi i wypoczęci po wakacjach. Życzymy Wam wspaniałych i radosnych zabaw w naszym przedszkolu w dobrym zdrowiu a  Rodzicom zadowolenia, owocnej  współpracy z nami  oraz poczucia, że nasze przedszkole spełnia wszystkie oczekiwania. 

Uwaga!

W dalszym ciągu obowiązują procedury związane z pandemią dlatego prosimy aby podczas przyprowadzania i odbioru dzieci w przedsionku przebywał jeden rodzic ( w maseczce). Po zgłoszeniu dziecka prosimy czekać przed przedszkolem. Przypominamy, że przyprowadzamy dziecko do 8.15 odbieramy od 14.30. Dziękujemy za zrozumienie.

***************************************************************

Zapraszamy państwa do obejrzenia zdjęć  naszej placówki w zakładce  AKTULANOŚCI 🙂

*******************************************************

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  obowiązujące w  Przedszkolu nr  24 „Bajkonutki” w ZSP nr 11 w Poznaniu –  ( dokument w zakładce „Rodo i inne dokumenty”) 

                                 

********************************************************

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA  na r.szk. 2020/2021

Cel priorytetowy:

– organizowanie procesu edukacyjnego wspomagającego rozwój dziecka w sferze intelektualnej: matematycznej i przyrodniczej oraz wychowanie do wartości i bezpieczeństwo.

Cele główne:

– wdrażanie do zachowań prozdrowotnych i bezpieczeństwa (zwłaszcza podczas pandemii Covid-19)

– podniesienie jakości edukacji matematycznej  poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz podejmowanie różnorodnych działań matematycznych oraz matematyczno-ruchowych

-podniesienie jakości edukacji przyrodniczej poprzez pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej

– działania wychowawcze przedszkola: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, respektowanie norm społecznych.

****************************************************************************************************

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE:

-8.00-13.00 – godziny bezpłatne, powyżej tych godzin-1 zł/godz
-stawka żywieniowa 8 zł/dziennie , za trzy posiłki : I  i II śniadanie , obiad

Wpłat na przedszkole należy dokonywać na dwa różne konta dokładnie w kwocie podanej w systemie iPrzedszkole, podając imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy. Login i hasło do systemu otrzymają państwo w przedszkolu przy pierwszej opłacie za przedszkole. Opłatę dokonujemy za miniony okres czyli opłata za wrzesień będzie  w październiku ( dni w których dziecko było nieobecne będą odliczane)

   mgr  Maria Pędzińska – Wicedyrektor Przedszkola nr 24 „Bajkonutki

Dane kontaktowe:
Przedszkole Nr 24 „Bajkonutki”
os. Bolesława Chrobrego 104    60-681 Poznań     tel.618251506

e-mail: p24@poznan.interklasa.pl

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””


Od 1 września 2019 razem ze Szkołą Podstawową Nr 17 tworzymy ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11 w Poznaniu

  • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

  • Dyrektor  Zespołu  – mgr Sławomir Stancelewski,  wicedyrektor – mgr Maria Pędzińska

  • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola


 

 

 

 

Cel priorytetowy:

Cele główne: