Logo

 

Od 1 września 2019 razem ze Szkołą            Podstawową Nr 17 tworzymy                  ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11


  • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

  • Dyrektor  Zespołu  – mgr Sławomir Stancelewski,  wicedyrektor – mgr Maria Pędzińska

  • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola


Temat Roczny na r.szk. 2019/2020

„LICZĘ I ĆWICZĘ  –  zabawy matematyczno –ruchowe”

 

 

 

 

Cel priorytetowy:

-Planowanie sytuacji edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności matematyczne dzieci w połączeniu z zabawami ruchowymi

Cele główne:
1
Podniesienie jakości edukacji matematycznej i ruchowej:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych poprzez podejmowanie różnorodnych działań matematyczno-ruchowych -stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem elementów kodowania.
2
- organizowanie zabaw ruchowych w połączenie z pojęciami z zakresu matematyki