Logo

Koncepcja pracy przedszkola

 1. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu podjęcia kształcenia w szkole podstawowej, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym jak i przyśpieszonym tempie rozwoju, jak również dzieciom z trudnościami.
 2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci; rozpoznaje ich możliwości i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną, informacje te wykorzystuje w działaniach edukacyjnych, organizując Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. Placówka dba o zdrowie dzieci, ich prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny
 4. Przedszkole dba o bezpieczeństwo uczęszczających dzieci oraz dorosłych i posiada nowoczesną bazę.
 5. Przedszkole ma ujednolicone własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami preferowanymi w rodzinach naszych przedszkolaków.
 6. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, Radą Osiedla, funkcjonującym na Osiedlu Bolesława Chrobrego „Miasteczkiem Oświatowym”, innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

Najważniejsze prawa dziecka:

 • Prawo do życia i ochrony zdrowia
 • Prawo do godziwych warunków życia
 • Prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi
 • Prawo do własnego zdania i wyrażania swoich uczuć i pragnień w ważnych sprawach, które dotyczą dziecka
 • Prawo do życia bez przemocy, poniżania i wyśmiewania
 • Prawo do szacunku, godności i nietykalności osobistej
 • Prawo do ochrony przed biciem i złym traktowaniem

Na podstawie Konwencji o prawach dziecka ratyfikowanej przez Polskę w 1989 r., która zobowiązuje państwo i każdego z nas do jej przestrzegania.