Logo

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

W  roku 2016-2017  realizujemy temat:

Bajkonutki  na polskich dróżkach”

🙂 🙂 🙂

 

  • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

  • Dyrektor  placówki  –  mgr Maria Pędzińska

  • 14czerwca 2013 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę BAJKONUTKI

  • Podstawa programowa obowiązuje od 8.00-13.00    –  każda godzina do godz. 8.00 i po godz. 13.00  – płatna  80gr / 1 godz. ( wg nowej ustawy obowiązującej od 1.XI.2015.)

  • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola

 

Cel priorytetowy:

-Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji

Cele główne:
1
Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez
rozwijanie zainteresowania własnym regionem, Polską
propagowanie historii, kultury i tradycji Polski
kształtowanie postawy patriotycznej
2
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności
Zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą