Logo

WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM ŻYCZYMY ZDROWYCH, BEZPIECZNYCH,  RADOSNYCH WAKACJI, PEŁNYCH CIEKAWYCH I NIEZAPOMNIANYCH PRZYGÓD  🙂   

         

RODZICE!

Informujemy, że wszystkie wnioski złożone na dyżur wakacyjny  w sierpniu 2020, zostały pozytywnie rozpatrzone. Przyjętych jest 45 dzieci. Jeżeli  ktoś z państwa zrezygnuje prosimy o kontakt telefoniczny.  Jednocześnie informujemy, że termin zapisów na dyżur był do 19 czerwca 2020.                                                                                      

Prosimy o zapoznanie się z informacją   dotyczącą  funkcjonowania przedszkola w czasie wakacji:

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/informacja-dotyczaca-organizacji-dyzurow-wakacyjnych-w-przedszkolach-w-roku-szkolnym-2019-2020,146978.html

Informujemy, że w związku z zaplanowanym dużym remontem kuchni przedszkolnej i całego zaplecza żywieniowego w naszym przedszkolu,
nie ma możliwości zrealizowania 6-tygodniowego dyżuru tylko 4-tygodniowy dlatego przerwa wakacyjna będzie miała miejsce  od 1-31  lipca 2020

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

                                                       Maria Pędzińska – Wicedyrektor Przedszkola nr 24 „Bajkonutki                                         

Dane kontaktowe:                                                                                                                                                                          Przedszkole Nr 24 „Bajkonutki”                                                                                                                                                  os. Bolesława Chrobrego 104
60-681 Poznań   tel.618251506

ZAPRASZAMY  PAŃSTWA  DO  OGLĄDANIA  ZDJĘĆ                                             Z   PRACY  DROGĄ MAILOWĄ  (Zakładka „Aktualności”)   🙂 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””


Od 1 września 2019 razem ze Szkołą Podstawową Nr 17 tworzymy ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11

  • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

  • Dyrektor  Zespołu  – mgr Sławomir Stancelewski,  wicedyrektor – mgr Maria Pędzińska

  • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola


Temat Roczny na r.szk. 2019/2020

„LICZĘ I ĆWICZĘ  –  zabawy matematyczno –ruchowe”

 

 

 

 

Cel priorytetowy:

-Planowanie sytuacji edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności matematyczne dzieci w połączeniu z zabawami ruchowymi

Cele główne:
1
Podniesienie jakości edukacji matematycznej i ruchowej:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych poprzez podejmowanie różnorodnych działań matematyczno-ruchowych -stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem elementów kodowania.
2
- organizowanie zabaw ruchowych w połączenie z pojęciami z zakresu matematyki