Logo

WITAMY NA NASZEJ STRONIE    🙂

 

W  roku szkolnym 2017-2018  realizujemy temat:

„MATEMATYKA  W PRZYRODZIE”

🙂 🙂 🙂

 

  • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

  • Dyrektor  placówki  –  mgr Maria Pędzińska

  • 14 czerwca 2013 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę  BAJKONUTKI

  • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola

 

Cel priorytetowy:

-Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji zgodnie z nową podstawą programową

Cele główne:
1
Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej.
zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz przyrodniczych
kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody i dbania o środowisko
zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z książką