Logo

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

FESTYN RODZINNY –  9 CZERWCA  (piątek) 16.30-18.30

ZAPRASZAMY  DZIECI I RODZICÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA NA FESTYN RODZINNY  

w programie:  -występ dzieci dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca

                             – gry i zabawy dla dzieci na poszczególnych stanowiskach

                             -słodka „kawiarenka pod chmurką”

                             -pyszne  „jadło przy brzozie”

                            -loteria fantowa i losowanie nagrody głównej

Zachęcamy wszystkich do współpracy i licznego udziału. Dochód z festynu przeznaczymy na doposażenie naszego ogrodu.    Za każdą okazaną  pomoc już dziś dziękujemy 🙂

 

W  roku 2016-2017  realizujemy temat:

Bajkonutki  na polskich dróżkach”

🙂 🙂 🙂

 

  • Organ prowadzący  –  Miasto Poznań

  • Dyrektor  placówki  –  mgr Maria Pędzińska

  • 14czerwca 2013 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę BAJKONUTKI

  • Podstawa programowa obowiązuje od 8.00-13.00    –  każda godzina do godz. 8.00 i po godz. 13.00  – płatna  80gr / 1 godz. ( wg nowej ustawy obowiązującej od 1.XI.2015.)

  • Bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach informacyjnych w holu przedszkola

 

Cel priorytetowy:

-Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji

Cele główne:
1
Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez
rozwijanie zainteresowania własnym regionem, Polską
propagowanie historii, kultury i tradycji Polski
kształtowanie postawy patriotycznej
2
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności
Zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą